Zastupování věřitelů i dlužníků ve všech fázích insolvenčního řízení, soupis insolvenčních návrhů, přihlášení pohledávek u insolvenčního soudu, zastupování věřitelů ve věřitelských výborech, zastupování ve věcech incidenčních sporů.