Převody nemovitostí, zastupování v řízení před katastrálními, stavebními a jinými úřady, zřizování zástavních práv a věcných břemen, problematika společenství vlastníků jednotek.