.

.

Advokátka Mgr. Vendula Krumlová získala titul na Vysoké škole Ekonomické v Praze a dále je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, již v době studií se věnovala advokacii, kdy mimo jiné na pozici paralegel absolvovala právní praxi ve významné mezinárodní právnické kanceláří Clifford chance zabývající se především právním poradenství v hlavních oblastech obchodního práva veřejnoprávním a soukromým subjektům.

Po ukončení studia vykonávala právní praxi advokátního koncipienta v největší liberecké advokátní kanceláři SPOLAK advokátní kancelář s.r.o., kde získala rozsáhlé zkušenosti v rámci generální praxe, především pak z oblasti práva trestního, občanského, obchodního, rodinného, pracovního a dále v oblasti mezinárodní dopravy.

Po složení advokátní zkoušky s prospěchovým stupněm výtečně je oprávněna poskytovat právní služby v rámci celé ČR. Vzhledem k jejímu sídlu se však zaměřuje zejména na poskytování právních služeb klientům ve šluknovském výběžku (Varnsdorf, Rumburk, Jiříkov, Šluknov, Dolní/Horní Podluží, Dolní Poustevna a jiné). S ohledem na individuální potřeby klientů však advokátka nabízí i poskytování právních služeb v místě bydliště, sídla klienta či na jiném dohodnutém místě.