http://komplexní%20právní%20služby
komplexní právní služby
Mgr. Vendula Krumlová, advokátní kancelář  
Detaily
http://Poslání
Poslání
"Pokud děláme práci srdcem, není to práce, je to život."
Detaily

Motto

„Počítej se zákony, ale i s tím, že existují výjimky.“

Právní služby

Advokátka nabízí a poskytuje klientům z řad soukromých osob, podnikatelům, společnostem a orgánům veřejné správy a samosprávy komplexní právní služby, postihující veškeré životní, firemní i společenské situace. Jde tedy o výkon tzv. generální praxe, která zahrnuje zastupování klienta na všech úrovních a ve všech oblastech práva. Proto jsou zde uvedeny jen ty nejběžnější situace a příkladný výčet právních služeb.

Trestní právo
Obhajoba v trestních věcech v jakémkoliv stádiu tr...
Občanské právo
Občanské závazkové vztahy, příprava, sepisování a ...
Rodinné právo
Právní služby v oblasti rozvodového práva, smlouvy...
Obchodní právo
Právní služby související se zakládáním, fungování...
Insolvenční právo
Zastupování věřitelů i dlužníků ve všech fázích in...
Právo nemovitostí
Převody nemovitostí, zastupování v řízení před kat...
Pracovní právo
Příprava pracovně-právní dokumentace, odpovědnostn...
Správní právo
Zastupování v přestupkovém řízení, řízení před kat...

Odměna

Odměna za právní služby je určována dohodou mezi advokátem a klientem, tzv. smluvní odměna. Výše a způsob stanovení odměny za právní služby je pak sjednáván s každým klientem individuálně, a to v závislosti na právní a časové náročnosti poskytované služby. Před převzetím věci je klient vždy informován o předpokládaném rozsahu práce a o celkových nákladech, které bude nutné na danou právní věc vynaložit. Není-li mezi klientem a advokátem odměna dohodnuta, řídí se výše mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Dohodou může být odměna stanovena jako odměna časová, úkonová, paušální či odměna podílová.

Advokátka

Po složení advokátní zkoušky s prospěchovým stupněm výtečně je oprávněna poskytovat právní služby v rámci celé ČR. Vzhledem k jejímu sídlu se však zaměřuje zejména na poskytování právních služeb klientům ve šluknovském výběžku (Varnsdorf, Rumburk, Jiříkov, Šluknov, Dolní/Horní Podluží, Dolní Poustevna a jiné). S ohledem na individuální potřeby klientů však advokátka nabízí i poskytování právních služeb v místě bydliště, sídla klienta či na jiném dohodnutém místě.
Mgr. Vendula Krumlová
Mgr. Vendula Krumlová
. . Advokátka Mgr. Vendula Krumlová získala titul na Vysoké škole Ekonomické v Praze a dále je absolventkou Právnické ...