Právní služby v oblasti rozvodového práva, smlouvy upravující předmanželské a manželské majetkové vztahy, zastupování ve sporech o placení výživného, úprava poměrů k nezletilým dětem, uplatňování rodičovských práv.