Obchodní právo

Právní služby související se zakládáním, fungováním a správou obchodních společností a družstev, zejména zakládání obchodních společností, organizace valných hromad včetně jejich vedení a přípravy dokumentů, provádění změn v již založených společnostech, např. změny názvu, sídla, změny orgánů, změny stanov či společenských smluv, změny základního k...

Read More

Rodinné právo

Právní služby v oblasti rozvodového práva, smlouvy upravující předmanželské a manželské majetkové vztahy, zastupování ve sporech o placení výživného, úprava poměrů k nezletilým dětem, uplatňování rodičovských práv.

Read More

Občanské právo

Občanské závazkové vztahy, příprava, sepisování a posuzování všech typů občanskoprávních smluv a dalších listin, zastupování ve všech oblastech soukromého práva, zastupování v oblasti dědického práva, ochrana lidských práv a svobod, řešení sousedských vztahů.

Read More

Trestní právo

Obhajoba v trestních věcech v jakémkoliv stádiu trestního řízení, zastupování klientů před orgány činnými v trestním řízení, poradenství při podávání trestních oznámení a jejich vypracování, zastupování poškozených v trestním řízení, uplatnění nároků na náhradu škody způsobené trestným činem.

Read More