Obhajoba v trestních věcech v jakémkoliv stádiu trestního řízení, zastupování klientů před orgány činnými v trestním řízení, poradenství při podávání trestních oznámení a jejich vypracování, zastupování poškozených v trestním řízení, uplatnění nároků na náhradu škody způsobené trestným činem.