Příprava pracovně-právní dokumentace, odpovědnostní vztahy zaměstnanců a zaměstnavatelů, poradenství ve věcech ochrany práv zaměstnanců, spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, zastupování ve sporech plynoucích z pracovních smluv, zastupování při neplatném skončení pracovního poměru.