Právní služby související se zakládáním, fungováním a správou obchodních společností a družstev, zejména zakládání obchodních společností, organizace valných hromad včetně jejich vedení a přípravy dokumentů, provádění změn v již založených společnostech, např. změny názvu, sídla, změny orgánů, změny stanov či společenských smluv, změny základního kapitálu, fúze či jiné změny právní formy, zajištění likvidace společností, jednání před rejstříkovým soudem či jiným orgánem.

Právní služby v oblasti cenných papírů a dispozic s nimi, vydávání a emitování cenných papírů, zejména akcií směnek, šeků, smluvní agenda týkající se cenných papírů, komplexní služby týkající se směnečného práva, zastupování ve směnečných řízeních.

Obchodní závazkové vztahy, příprava, sepisování a posuzování všech typů obchodních smluv.