Občanské závazkové vztahy, příprava, sepisování a posuzování všech typů občanskoprávních smluv a dalších listin, zastupování ve všech oblastech soukromého práva, zastupování v oblasti dědického práva, ochrana lidských práv a svobod, řešení sousedských vztahů.