Advokátka nabízí a poskytuje klientům z řad soukromých osob, podnikatelům, společnostem a orgánům veřejné správy a samosprávy komplexní právní služby, postihující veškeré životní, firemní i společenské situace. Jde tedy o výkon tzv. generální praxe, která zahrnuje zastupování klienta na všech úrovních a ve všech oblastech práva. Proto jsou zde uvedeny jen ty nejběžnější situace a příkladný výčet právních služeb.