Zastupování v přestupkovém řízení, řízení před katastrálním úřadem či zastupování v řízeních před jakýmikoli jinými úřady a orgány veřejné správy, zastupování v soudním řízení správním.