Správní právo

Zastupování v přestupkovém řízení, řízení před katastrálním úřadem či zastupování v řízeních před jakýmikoli jinými úřady a orgány veřejné správy, zastupování v soudním řízení správním.

Read More

Pracovní právo

Příprava pracovně-právní dokumentace, odpovědnostní vztahy zaměstnanců a zaměstnavatelů, poradenství ve věcech ochrany práv zaměstnanců, spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, zastupování ve sporech plynoucích z pracovních smluv, zastupování při neplatném skončení pracovního poměru.

Read More

Právo nemovitostí

Převody nemovitostí, zastupování v řízení před katastrálními, stavebními a jinými úřady, zřizování zástavních práv a věcných břemen, problematika společenství vlastníků jednotek.

Read More

Insolvenční právo

Zastupování věřitelů i dlužníků ve všech fázích insolvenčního řízení, soupis insolvenčních návrhů, přihlášení pohledávek u insolvenčního soudu, zastupování věřitelů ve věřitelských výborech, zastupování ve věcech incidenčních sporů.

Read More